Over Stichting 2109

Mijn naam is Simone den Uijl en ik ben de oprichtster van Stichting 2109.

Ruim 25 jaar geleden had ik mijn eerste werkervaring met mensen met dementie.

Vanuit mijn opgedane ervaring is het idee ontstaan achter Stichting 2109, vernoemd naar Werelds Alzheimer dag ( 21- september).

Er ligt een zware taak bij de mantelzorgers en zij vinden het vaak moeilijk om over dementie te praten. Dementie is een ziekte die nog steeds omgeven is met een taboe en dat bemoeilijkt de acceptatie.

Stichting 2109 wil dit taboe dan ook gaan doorbreken.

Gezien de snelle toename van het aantal mensen met dementie zal dit ook hard nodig zijn.

Wereldwijd krijgt iedere 7 seconde iemand de diagnose dementie!

De politiek is volop bezig met het geven van voorlichting wat zeer positief is.

Om deze voorlichting ook vorm en inhoud te kunnen geven is het wel noodzakelijk dat mensen met dementie herkend kunnen worden, want hun beperking is aan de buitenkant niet zichtbaar.

Denk mee! Help dementie uit de taboesfeer halen.

U kunt ons steunen door donateur te worden.

Riet is erelid van Stichting 2109

Riet is geboren op 21-09-1925 en was de eerste bezoekster van  dagvoorziening de SteenUijl, een landelijk gelegen dagvoorziening voor mensen met dementie die ik samen met mijn echtgenoot heb opgericht in de gemeente Son en Breugel. Het gegeven dat de geboortedatum van Riet dezelfde is als de Wereld Alzheimer Dag  wilden we graag verwerken in de naamgeving van Stichting 2109.

Riet  heeft 3 kinderen en 4 kleinkinderen en woonde samen met haar dochter Odette door wie ze liefdevol werd verzorgd. Haar humoristische karakter, de inzet van haar familie en de dagopvang in de SteenUijl, maakte dat Riet een gelukkig leven kon blijven leiden in haar eigen vertrouwde omgeving.

Riet is in het bijzijn van haar familie overleden op 14-12-2016.

Zij zal altijd in onze gedachten zijn.

Bestuur Stichting 2109

Simone den Uijl

Voorzitter

Inge den Uijl

Secretaris/ Penningmeester

Ramon Haans

Bestuurdslid